Mooie organisaties ontwerpen
Blog over het ‘Minisymposium: ontwerpen en ontwerpkennis’ bij het afscheid van professor Joan van Aken

2 juni 2012 | blog, organisatieontwerp, systeem

Na een interessante ochtend over de kloof tussen theorie en praktijk in de bedrijfskunde (zie mijn blogpost over Evidence Based Management) en een wandeling over de groene campus van de TU Eindhoven ga ik het auditorium weer binnen. Er zijn meer mensen aangekomen. Jan Ulijn van de Open Universiteit stelt me voor aan Marc Buelens van de Vlerick Leuven Gent Management School. Hoewel we beiden betrokken zijn bij Sioo, had ik hem niet eerder ontmoet, We moeten ons geanimeerd gesprek echter snel afronden want we moeten al naar binnen. Het middagprogramma van het afscheid van prof. dr. ir. Joan van Aken begint.

Het middagprogramma heeft de titel ‘Minisymposium: ontwerpen en ontwerpkennis’ meegekregen. Het programma begint onverwachts. Joans dochter, een choreografe, begint met “Joan en ik doen op een bepaalde manier hetzelfde” en ze gaat midden op het podium op een stoel zitten. Ze nodigt de zaal uit om in de handen te wrijven en langzaam maar zeker bouwt ze de regie op. Ze krijgt het voor elkaar dat iedereen al wrijvend, wringend, tikkend en klappend in de zaal zit! Een prachtig en ontspannend begin.

Dan komt Mathieu Weggeman het podium op. Zo klein als hij is, zo intrigerend zijn z’n presentaties. Ook dit keer: Hij vertelt over zijn studie, samen met Joan, naar mooie organisaties. Hij start met het YouTube-filmpje over de flash mob op het station Antwerpen op de Sound of Music. Naast me fluistert Jan Ulijn me toe: “Het is bijna ontroerend.”

En gelijk heeft hij. Het plezier in deze ‘tijdelijke organisatie’ spat eraf. Mooi! Mathieu verhaalt over zijn zoektocht naar ontwerpregels voor flow in organisaties. Hij haalt Plato en Habermas aan en stelt voor organisatieschoonheid als nieuwe KPI (Key Performance Indicator) in te voeren. “Maar,…”, zo geeft hij aan, “er is geen autoriteit op gebied van schoonheid en dus is schoonheid in the eye of the beholder!” Ik vind het een feest van herkenning. Het sluit mooi aan op mijn zoektocht naar de ontwerpprincipes voor de betekenisstructuur van de organisatie.

Na een korte pauze begint het formele gedeelte; de rede van Joan van Aken zelf. We zitten nauwelijks als we weer moeten opstaan voor het cortège, de stoet hoogleraren in hun toga. Leuk om te zien dat er zoveel collega’s van Joan zijn gekomen. Tegelijkertijd valt me op dat ik zo weinig van deze profs ken. Ik ken de wetenschappelijke wereld vooral via Sioo. Sioo’s netwerk zit natuurlijk sterk in de veranderkunde en deze profs zijn voornamelijk bedrijfskundig en organisatiekundig. Opnieuw realiseer ik me dat ik die scheiding onnatuurlijk en onjuist vind; ik zie organisatiekunde en veranderkunde als twee zijden van dezelfde medaille….

De titel van Joans rede is ‘Het ontwerpen van sociale systemen: de ingenieur in Wonderland’. Joan praat weer op zijn karakteristieke manier, iets te snel en een beetje binnensmonds. Hoewel ik de strekking van zijn betoog vaker heb gehoord, blijf ik het leuk vinden om te horen. Hij duidt het verschil tussen de ‘science of the averages’ en de ‘science of the particular’, want ‘ontwikkelen van kennis voor de actor in de sociale wereld is anders dan ontwikkelen van kennis voor waarnemers’. Hij schetst dat het belang van ontwerpkennis van en voor sociale systemen wordt onderschat en dat bedrijfskunde, organisatie en management vanuit het ontwerpparadigma meer bruikbare principeoplossingen kunnen leveren. Eigenlijk is zijn rede een stevig pleidooi voor Evidence Based Management en ontwerpgericht organisatie onderzoek. Daarmee is de dag mooi rond.

Na zijn eigen verhaal volgt nog een aantal mensen met mooie afscheidswoorden voor Joan. Al jaren met emeritaat en nu vervalt zijn promotierecht. Hij heeft veel bijgedragen aan ons vak, ik zal hem missen.