Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling. Brechtje Kessener, Organisatie Ontwerp en Ontwikkeling, behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. U mag de website en de gegevens op de website uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.