Systeem der systemen
Inkijkje in de opzet van de Sioo Studieweek Systemen

13 maart 2012 | blog, systeem

‘Oké, dan doen we de complex responsieve systemen op vrijdag en de complex dynamische systemen op donderdag. Maar …, kan je me nog even uitleggen wat het verschil tussen die twee volgens jou dan is?’ vraag ik. Zo zitten Leike en ik, in Leike’s werkkamer, al kletsend en puzzelend het programma voor de Sioo Studieweek Systemen te maken.

We hebben een overzicht gemaakt van allerlei stromingen in de systemen-wereld. En dat zijn er nogal wat: de 1e en 2e orde cybernetica, de psycho-analytische stromingen, de complex dynamische – en complex responsieve stroom. Moeilijke woorden als Team syntegrity, Viable Systems Model, Work levels, Rich pictures, Opstellingen, Sensemaking, Chaos, Stavolutie, Sociaal construct en Dynamiek zijn niet van de lucht. Bekende namen als Ashby, Beer, De Sitter, Checkland, Vennix, Hoebeke, Jacques, Watzlawick, Menuchin, Choy, Hellinger, Bion, Weick, Luhmann en Stacey vliegen ons om de oren. Regelmatig pakken we hun boeken er nog even bij.

Zowel Leike als ik werken vaak met de systeembenadering maar ook wij hebben geen volledig overzicht van het ‘systeem van systemen’. Dat is eigenlijk vreemd want daar was het uiteindelijk toch om begonnen – om een verbinding te maken tussen allerlei disciplines. Omdat alle Sioo programma’s gefundeerd zijn op de systeembenadering, maken we nu een studieweek Systemen. Wij maken alvast ons overzicht van de verschillende stromingen en bouwen daar een mooi en stevig programma omheen.

Gedurende de week, als we de systeemgeschiedenis doorlopen, kunnen we het overzicht toetsen en aanvullen. Het moet een mooi en stevig programma worden. Een programma waar je als relatieve leek kan instappen omdat we bij het begin beginnen. Maar waar ook de meer ervaren professional nog wat kan leren, door hen op hun niveau uit te dagen. Een programma met fundamentele inleidingen en een breed, gevarieerd aanbod van parallelle workshops om ervaring op te doen met de gerelateerde systemische werkvormen en instrumenten.

We schakelen van het programma naar mogelijke docenten en begeleiders. Samen hebben we een behoorlijk netwerk en komen we een heel eind. ‘Maar wie vragen we dan de overgang van de object-subject naar de subject- subject georiënteerde benaderingen in te leiden?’ vraagt Leike. ‘Veel van de object-subject mensen zeggen dat ze eigenlijk toch subject- subject doen. De subject- subject’ers hebben vaak geen oog voor wat de object-subject benadering kan opleveren. Hoe kunnen we de sterke kanten van beiden goed tot hun recht laten komen?’ Nou ja, zo puzzelen wij nog wat verder. Het wordt een mooie week, en leerzaam is het nu al….