Nieuwe maakbaarheid. Doelgericht veranderen in bedrijf en samenleving in de 21ste eeuw.

Titel: Nieuwe maakbaarheid. Doelgericht veranderen in bedrijf en samenleving in de 21ste eeuw.
Redactie: Dankbaar, B., B. Kessener en J. Boonstra
Uitgever: Kluwer, Deventer
ISBN: 978 90 13 06969 0
Datum: 2008
Pagina’s: 1-252

Link naar boek