Ontwerpdenken

Begrijpen van het bestaande
en redeneren vanuit behoeften
om methodisch alternatieven te ontwikkelen