Fontys hogescholen

HERINRICHTEN VAN DE DIENST ONDERWIJS EN ONDERZOEK

De Dienst Onderwijs en Onderzoek heeft afgelopen jaren de kwaliteit van dienstverlening naar de instituten en het College van Bestuur sterk verbeterd. Helaas bleek in 2019 dat de tevredenheid van medewerkers in diezelfde tijd is gedaald. Een van de onderliggende oorzaken lijkt de onhelderheid in de structuur.

Tijdens een aantal werkateliers met de directeur, managers en enkele ervaren medewerkers hebben we de positionering en organisatie van de dienst herijkt. We hebben daarbij expliciet gekeken naar de:

  • positionering van de dienst in het netwerk van de hogeschool aan de hand van een stakeholderanalyse;
  • ordening werkzaamheden in resultaatverantwoordelijke teams;
  • de rol van teamcoaches/ teamleiders;
  • de onderlinge relaties tussen de teams.

Op doortastende wijze heeft Brechtje de proces van analyse en herontwerp begeleid. Daardoor kregen wij een scherper beeld van onze opdracht en de manier waarop we die het beste kunnen organiseren. Een fijne combinatie van sterke rationaliteit en diepgaande reflectie helpt om te komen tot een doorleefde analyse en passend herontwerp van de structuur.

Margo Brouns

Directeur Onderwijs en Onderzoek, Fontys