KWADRANTGROEP

CONCRETISEREN VAN DE POSITIONERING, STRATEGIE EN ORGANISATIE VAN DE NIEUWE FUSIEORGANISATIE VAN 3  ZORGINSTELLINGEN

Doorbouwend op eerdere organisatieontwikkelingen in de 3 organisaties heeft een regiegroep het concept van integrale zorg omarmd. Er is echter nog geen gedeeld beeld over wat dit concept inhoudt voor de organisatie en haar ontwikkeling.

Ik ondersteunde de regiegroep met:

  • Voorbereidende bijeenkomsten met verschillende geledingen;
  • Ontwerp, voorbereiding en begeleiding van een organisatiebrede conferentie waarin het concept integrale zorg werd verkend en doorvertaald naar de dienstverlening, de relatie met partners, de strategie en de toekomstige organisatievorm.