HOGESCHOOL ROTTERDAM

DOORONTWIKKELING VAN VIER ECOOMISCHE INSTITUTEN BINNEN HOGESCHOOL ROTTERDAM NAAR EEN HERKENBARE NIEUWE BUSINESS SCHOOL 2.0

Doorontwikkeling was tevens expliciet gericht op terugdringen van studieuitval en –vertraging. De resultaten van de instituten en de mogelijkheid tot vernieuwbouw van het pand aan de Kralingse Zoom waren aanleiding voor de bestuurder om een programma RBS 2.0 op te starten.

Een klein jaar vervulde ik de rollen:

  • Schaduwadviseur en coach van de programmadirecteur RBS 2.0, die naast de zittende instituutsdirecteuren was gepositioneerd;
  • Lid van het regieorgaan dat de veranderingsstrategie uitstippelde en samenhang tussen de verschillende werkgroepen monitored.
Brechtje is een goede coach en begeleider bij het veranderen van organisatieprocessen. Tijdens een complex veranderproces weet zij zaken te benoemen en te verhelderen. Door haar ervaringen bij diverse organisaties, kan zij successen en valkuilen van gevonden oplossingsrichtingen benoemen. Ze oordeelt niet, maar denkt mee over uitwerkingen voor gevonden oplossingsrichtingen. Ze kijkt niet vanaf de zijlijn mee, maar werkt daadwerkelijk mee. Margriet Langenberg

Programmadirecteur RBS 2.0, Hogeschool Rotterdam