Waterschap Hollandse Delta

HERONTWERP ORGANISATIESTRUCTUUR
Een nieuw directieteam werkt aan het herstel van onderling vertrouwen na een lange periode van onrust en verwaarlozing. Parallel wil zij de onlogica in de organisatiestructuur en onduidelijkheid in sturingslijnen oplossen door het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur.

In een intensief traject van een half jaar begeleiden collega Leike van Oss en ik de opgezette ontwerp-werkgroep, de directie en het waterschap bij:

  • Begrijpen van het patroon onderliggend aan het ontstaan van de onduidelijkheid;
  • Het erkennen van en kiezen tussen de bestaande wezenlijk verschillende visies op de organisatie;
  • Het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur met een eenduidige sturingslijn;
  • Het consequent doorontwerpen van de rest van de organisatie;
  • Het onderscheiden van het ontwerpproces, draagvlakontwikkeling en besluitvorming;
  • Het in gang zetten van het formele reorganisatietraject;
  • Het opstarten van het verandertraject;
  • Het afstemmen van het ontwerptraject met de medezeggenschap en het management development traject.

In een bijzondere tijd, hebben Brechtje en Leike ons geholpen om de “Onlogica” die de afgelopen jaren bezit had genomen van onze organisatie, als een ingewikkelde, vastzittende knoop te ontwarren. Ik was onder de indruk van de kundige en professionele wijze waarop zijn ons hebben laten werken aan onze ontwerpopgave. De balans die zij brachten tussen denken en doen, kennis en praktijk, coachen en sturen was bijzonder te noemen en hun onafhankelijkheid en resultaatgerichtheid daarin op zijn minst opmerkelijk, in zeer positieve zin !
Onder hun vakkundige begeleiding is een realistisch, gedragen en implementeerbaar ontwerp gerealiseerd waarmee focus, slagkracht en logica weer kunnen worden teruggebracht in ons waterschap. Ik kan iedere organisatie met een complex structuur-, sturing- en/of veranderkundig vraagstuk aanraden om eens in gesprek te komen met Brechtje en Leike, echte vakvrouwen in bloedvorm op het ambacht van organisatieontwikkeling!

Roland Vissers

Directeur, Waterschap Hollandse Delta