BIJDRAGEN

Ik ondersteun organisaties bij hun:

POSITIONEREN:

 • onderzoeken en aanscherpen van de (beoogde) toegevoegde waarde 
 • expliciteren van de organisatie identiteit en positie in de maatschappij
 • concretiseren van de gewenste rol, ruil, relatie met de verschillende belanghebbenden

ORGANISEREN:

 • concretiseren van de passende toekomstige organisatie-inrichting
 • vormgeven van passende structuren, processen, patronen en delen van de organisatie
 • opbouwen van de ontwerpredenering van organisatiefunctie naar vorm

VERANDEREN:

 • ontwikkelen van een passende veranderstrategie en aanpak
 • begeleiden van experimenterend en lerend veranderen
 • organiseren van bijeenkomsten en interveniëren

  PROFESSIONALISEREN:

  • ontwikkelen en begeleiden van open en in-company opleidingen
  • coachen en (schaduw)adviseren organisatie-professionals 
  • doceren over organisatieontwerp en systeemdenken

   ROLLEN

   Ik kan vanuit verschillende rollen bijdragen. Gebruikelijke rollen zijn:

    • adviseur over veranderstrategie en aanpak
    • procesbegeleider van veranderingsprocessen
    • ontwerper van organisaties
    • schaduwadviseur/ coach bij organisatieontwerp e/o verandering
    • ontwerper en begeleider van professionaliseringsprogramma’s
    • second opinion bij reorganisaties
    • (dag)voorzitter van bijeenkomsten
    • programmamananager / projectleider (tijdelijk interne rol)
    • docent over organisatieontwerp e/o systeemdenken