NETWERK

Ik werk graag met de direct betrokkenen. Mocht er naast onze gezamenlijke kennis, kunde en capaciteit meer nodig zijn, kan ik putten uit een uitgebreid netwerk.

COLLEGEA waar ik graag mee werk en van harte kan aanbevelen:

 

ORGANISATIES waar ik verbonden aan ben: