NETWERK

Ik werk graag met de direct betrokkenen. Mocht er naast onze gezamenlijke kennis, kunde en capaciteit meer nodig zijn, kan ik putten uit een uitgebreid netwerk.

ORGANISATIES waar ik verbonden aan ben: