NETWERK

Ik werk graag met de direct betrokkenen. Mocht er naast onze gezamenlijke kennis, kunde en capaciteit meer nodig zijn, kan ik putten uit een uitgebreid netwerk.