PODCASTS en overig

Hieronder een aantal podcasts die ik maakte met mijn collega’s van de ambachtsschool, een video met een introductie op het systeemboek en een setje kaartjes over de organisatie als systeem.

Jaap van ’t Hek, Paul Kloosterboer en ik lazen de trilogie Identiteit, Autoriteit en Intimiteit van Paul Verhaeghe, een Vlaamse psycholoog en psychoanalyticus die zijn ervaringen in de spreekkamer sociologisch duidt. In deze podcast onderzoeken we hoe de deze inzichten (kunnen) gebruiken in het vak van organiseren en veranderen, vanuit de gedachte dat organiseren en veranderen zich afspeelt tussen het individuele en sociologische niveau. Hoe kunnen we de inzichten over intimiteit benutten in onze rol als adviseur? Wat leert ons dit over de identiteit van een organisatie? Hoe verhouden individu, organisatie en maatschappij zich tot elkaar?

In deze ambachtsschoolpodcast bespreek ik met Leike van Oss en Marijke Spanjersberg het boek The systems view of Life van Fritjof Capra en Pier Luigi Luisi. In dit dikke, gedegen boek onderzoeken de auteurs systemen van cel tot samenleving. Ze ontdekken hoe al deze systemen in sommige opzichten op elkaar lijken en in andere opzichten van elkaar verschillen. Het is geen gemakkelijk boek. Gedrieen bespreken we al zoekend en tastend welke inzichten het boek ieder van ons heeft gebracht. Dat het bijvoorbeeld niet de vraag is of een organisatie een levend systeem is, maar dat het veel meer de vraag is in welke mate een organisatie dat is. En waar je dat aan kunt afmeten. Of hoe systeemdenken en macht eigenlijk met elkaar te maken hebben. En hoe de delen het geheel vormen maar het geheel ook de delen vormt.

In deze 11e Ambachtsschoolpodcast verken ik met Leike van Oss en Shirine Moerkerken het fenomeen ‘autoriteit’. We laten ons inspireren door Paul Verhaeghe, die er het gelijknamige boek over schreef. We ontdekken dat vandaag de dag – met afbrokkelende bronnen van autoriteit – in en tussen organisaties steeds opnieuw gebouwd moet worden aan nieuwe bronnen van autoriteit. En dat autoriteit dus eigenlijk een werkwoord zou moeten zijn.

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoek ik met Gert Jan Schuiling en Odette Moeskops de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan. Deze podcast is een vervolg op podcast 8 hieronder maar kan ook los beluisterd worden.

In Ambachtsschoolpodcast #8 verken ik met Gert-Jan Schuiling en Odette Moeskops wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verken ik met Marijke Spanjersberg, en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken.

Een beknopt overzicht van de verschillende systeembenaderingen.