PODCASTS en overig

Hieronder een aantal podcasts die ik maakte met mijn collega’s van de ambachtsschool, een video met een introductie op het systeemboek en een setje kaartjes over de organisatie als systeem.

In Ambachtsschoolpodcast #9 onderzoek ik met Gert Jan Schuiling en Odette Moeskops de relatie tussen zelforganisatie en hiërarchie: niet alleen op ontwerp, maar juist ook op emotioneel-relationele aspecten ervan. Deze podcast is een vervolg op podcast 8 hieronder maar kan ook los beluisterd worden.

In Ambachtsschoolpodcast #8 verken ik met Gert-Jan Schuiling en Odette Moeskops wat (de ontwikkeling naar) zelforganisatie is en wat het vraagt van medewerkers, van managers en van hun onderlinge relatie.

Regels worden geassocieerd met paarse krokodillen en bureaucratie. Maar goede regels voorkomen politieke spelletjes en borgen eerlijkheid. In podcast nummer 4 van de Ambachtsschool verken ik met Marijke Spanjersberg, en Jaap van ’t Hek hoe zij en hun helden naar dit fenomeen kijken.

Korte introductie door Leike van Oss en mijzelf op ons boek Meer dan de som der delen. Systeemdenkers over organiseren en veranderen.

Een beknopt overzicht van de verschillende systeembenaderingen.