Brechtje Kessener

Profiel

Ik ondersteun professionele organisaties bij hun ontwerp en ontwikkeling. Daarbij bouw ik door op mijn stevige kennis van, visie op en ervaring met de systeemleer, het ontwerpdenken en professionalisme. Bij het vormen van de nieuwe organisatiestructuren, processen en patronen heb ik oog voor klanten, werknemers, de organisatie en andere partners.

 

Kenmerkend is mijn co-creërende en methodische werkwijze. Mijn sterk analytisch organisatiebegrip komt onder andere tot uiting in een oog voor congruentie. Ik ben vertrouwd met rollen als project/programmaleider, procesbegeleider en (schaduw)adviseur.

Ervaring

Zelfstandig organisatieadviseur
Sinds 2005 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur, eerst parttime en later fulltime. Ik richt me daarbij op het ondersteunen van ontwerp en ontwikkeling van professionele organisaties als hogescholen, zorginstellingen en uitvoeringsorganisaties.

Sioo programmamanager
Sinds 2000 ben ik als Sioo programmamanager verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van open leergangen en incompany trajecten waarin adviseurs, stafmedewerkers en (project)managers leren om hun organisatieveranderingen effectief vorm te geven. Sinds 2014 doe ik dat als associate en momenteel trek ik de Sioo Studieweek Systemen en de Sioo leergang Succesvol Besturen van Ziekenhuizen.

Adviseur
Mijn eerste advieservaring deed ik op bij twee kleine organisatieadviesbureaus waar ik in verschillende rollen, en bij een gevarieerd klantenbestand (multinational tot MKB en gemeente tot ministerie) adviseerde over beleid- en strategievorming, innovatieprocessen, herinrichting van werkprocessen en cultuurtrajecten.

Project en product manager
Na mijn opleiding Industrieel Ontwerpen ben ik het ontwerpdenken gaan verbinden met organiseren en veranderen. Als productmanager bij Philips Consumer Electronics New Business werkte ik aan innovatieprocessen en bijbehorende organisatieontwikkeling. Als projectmanager bij Stork Limburg werkte ik aan versterking van de innovatieve cultuur.

Opleiding

In 1993 ben in Cum Laude geslaagd als Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit Delft op de samenhang tussen productinnovatie, organisatieontwikkeling en bedrijfscultuur. Sindsdien heb ik me via werkervaringen, opleidingen, zelfstudie, doceren en schrijven verder geschoold in ontwerpdenken, systeemleer, professionalisme, organisatie- en veranderkunde.

Netwerk

Ik werk graag samen met direct betrokkenen. Mocht het nodig zijn onze gezamenlijke kennis, kunde en capaciteit aan te vullen, dan kan ik putten uit een uitgebreid netwerk. Vanuit Sioo en advieswerk kan ik een beroep doen op adviseurs, trainers, docenten en wetenschappers met specifieke expertise, en op professionals, managers en bestuurders die thuis zijn in een bepaalde sector.