Brechtje Kessener

PROFIEL

Ik adviseer en begeleid maatschappelijke organisaties bij hun positioneren, organiseren, veranderen en professionaliseren. Daarbij bouw ik door op mijn stevige kennis van, visie op en ervaring met het systeemdenken en ontwerpdenken. Ik ben vertrouwd met rollen als  adviseur, ontwerper, programma/ projectmanager, begeleider, docent en coach. Kenmerkend zijn mijn co-creërende en methodische werkwijze, mijn pragmatisme, resultaatgerichtheid en betrokkenheid.

ERVARING

Programma- en leermanager: Sinds 2000 ben ik als Sioo programmamanager verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering van open leergangen en incompany trajecten waarin adviseurs, stafmedewerkers en (project)managers leren om hun organisatieveranderingen effectief vorm te geven. Sinds 2014 doe ik dat als associate. Momenteel trek ik de Sioo Studieweek Systemen en ben betrokken bij in-company opleidingen. Daarnaast doceer(de) ik bij NSO, de Baak, Instituut voor Interventiekunde.

Adviseur: Mijn eerste advieservaringen deed ik op bij twee kleine organisatieadviesbureaus waar ik in verschillende rollen, en bij een gevarieerd klantenbestand (multinational tot MKB en gemeente tot ministerie) adviseerde over beleid- en strategievorming, innovatieprocessen, herinrichting van werkprocessen en cultuurtrajecten. In 2005 starte ik mijn eigen adviesbureau, eerst parttime en later fulltime.

Project en product manager: Na mijn opleiding Industrieel Ontwerpen ben ik het ontwerpdenken gaan verbinden met organiseren en veranderen. Als productmanager bij Philips Consumer Electronics New Business werkte ik aan innovatieprocessen en bijbehorende organisatieontwikkeling. Als projectmanager bij Stork Limburg werkte ik aan versterking van de innovatieve cultuur.

OPLEIDING

Mijn basis ligt in de studie Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Delft. Reeds tijdens die studie verlegde ik mijn aandacht naar de organisatie achter het ontworpen product of dienst. Voor verdere verdieping volgde ik opleidingen bij o.a. Stanford University, Sioo, Phoenix en Group Relations Nederland op onderwerpen als adviseren, organiseren, veranderen, groepsdynamiek, professionaliseren, systeemdenken en design thinking. Het meest leerde ik door het reflecteren op- en werken in de praktijk. Doceren en schrijven helpen me mijn ervaringen te ordenen en expliciteren.