PUBLICATIES

Schrijven helpt me mijn ervaringen te expliciteren en ordenen, en er zo meer van te leren. Hieronder mijn meest recente publicaties, andere publicaties onder de betreffende pagina’s.

BOEKEN
Mijn meest recente boek is MEER DAN DE SOM DER DELEN, Systeemdenkers over organiseren en veranderen. Onder BOEKEN staan ook twee eerdere themanummers van M&O waarvan er een ook als boek is uitgegeven.


ARTIKELEN & BOEKBIJDRAGEN
Mijn meest recente artikelen zijn GESTALTWETTEN VOOR HET SCHONE IN ORGANISEREN in het Sioo boek ‘Over het schone. 32 bespiegelingen over organiseren en (bege)leiden’ en HOE(ZO) MANAGEMENT?
BEER, JAQUES EN HOEBEKE OVER DE WAARDE VAN HIËRARCHIE in M&O themanummer Tijdloze helden.
Deze en meer PDF’s vindt u onder ARTIKELEN EN BOEKBIJDRAGEN.

 

REFLECTIES
Ik schreef een aantal reflecties op belangrijke begrippen in mijn werk. Die kunt u hier terugvinden.