OVER

BRECHTJE
Sinds 2005 werk ik als zelfstandig organisatie adviseur, eerst parttime en later fulltime. Daarbij bouw ik door op mijn stevige kennis van, visie op en ervaring met het systeemdenken en ontwerpdenken. Ik ben vertrouwd met rollen als  adviseur, ontwerper, programma/ projectmanager, begeleider, docent en coach. Kenmerkend zijn mijn co-creërende en methodische werkwijze, mijn pragmatisme, resultaatgerichtheid en betrokkenheid. Onder BRECHTJE vindt u meer informatie over mij.

A systems approach begins when first you see the world through the eyes of another.

Charles West Churchman

VISIE
Mijn kijken, denken en doen is sterk beïnvloed door het systeemdenken en het ontwerpdenken. Ik illustreer dit onder VISIE met een aantal voor mij leidende uitspraken van denkers op wiens schouders ik sta.

ANDEREN OVER
In deze wordl vindt u een aantal woorden die mij typeren volgens opdrachtgevers van adviesopdrachten en deelnemers van programma’s. Uitgebreidere referenties kunt u lezen onder ANDEREN OVER.

NETWERK
Ik werk graag met de direct betrokkenen. Mocht er naast onze gezamenlijke kennis, kunde en capaciteit meer nodig zijn, kan ik putten uit een uitgebreid netwerk. Organisaties en collega’s waar ik graag mee werk vindt u onder NETWERK.