werk

BIJDRAGEN
Ik adviseer en begeleid maatschappelijke organisaties bij hun ontwerp en ontwikkeling. Ik richt me daarbij op het positioneren en organiseren van de organisatie met het oog op alle betrokkenen in de omgeving en het ondersteunen bij het veranderen en professionaliseren. Onder BIJDRAGEN wordt dit verder toegelicht.

AANBOD
Ik werk meestal vraaggericht en biedt maatwerk. Daarnaast organiseer ik regelmatig de SIOO Studieweek Systemen, gericht op professionalisering van adviseurs, managers en beleidsmedewerkers. Zie ook onder AANBOD.

OPDRACHTGEVERS & OPDRACHTEN
Ik werk graag in het maatschappelijk middenveld van publieke en professionele organisaties die veelal in een complex krachtenveld opereren. Denk daarbij aan de zorg, onderwijs, overheid enz. Zie ook onder OPDRACHTGEVERS EN OPDRACHTEN.