Werk

Voorbeelden van opdrachtgevers en opdrachten

Flevoland

Doorontwikkeling van het Flevoland Ziekenhuis vanuit de samenwerking tussen de Vereniging Medische Staf en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Lees meer

Immigratie en Naturalisatie Dienst

Herontwerp van de Directie Juridische Zaken van de Immigratie en Naturalisatie Dienst gericht op behalen taakstelling, het invullen van de IND brede juridische controlrol en stimuleren van de onderlinge zichtbaarheid, aanspreekbaarheid en dienstbaarheid …

Lees meer

Avans Hogeschool

Doorontwikkeling van de organisaties van de Avans academies gericht op de verbetering van hun onderwijskwaliteit, verlaging van de werkdruk en een meer strategische rolinvulling van de academiedirecteuren …

Lees meer

De Alliantie

Inrichting van een shared service centrum binnen woningbouwcorporatie De Alliantie …

Lees meer

Pieter van Foreest

Transitie van de intra- en extramurale zorgdivisies van Zorginstelling Pieter van Foreest naar een organisatiestructuur passend bij de beoogde eigen regie voor cliënten en professionals en de veranderende financiering …

Lees meer

Hogeschool Rotterdam

Doorontwikkeling van vier instituten binnen Hogeschool Rotterdam naar een herkenbare nieuwe Business School 2.0 met minder studieuitval en -vertraging …

Lees meer

Actiz

Begeleiding leernetwerk Sociale Innovatie in de Zorg vanuit Actiz …

Lees meer