BOEKEN

Hieronder vindt u de boeken en tijdschrift themanummers van mijn hand. Via de afbeeldingen komt u direct bij de betreffende site van managementboek of de uitgever.

MEER DAN DE SOM DER DELEN
Systeemdenkers over organiseren en veranderen.

Kessener, B en L. Van Oss.
Vakmedianet, Deventer, 2019
ISBN 9789462762596

Meer dan de som der delen biedt een overzicht van de belangrijkste systeemdenkers over organiseren en veranderen. In tien delen staat telkens een andere systeembenadering centraal. Daarbinnen belichten de veertig auteurs een grondlegger, theorie of methode en verbinden die met hun eigen professionele praktijk.

HET NIEUWE ORGANISEREN
De erven van Ulbo de Sitter.

Kessener, B., H. Regtering, G. Smid en G. van Hootegem (red)

Tijdschrift voor Management en Organisatie, themanummer, nr 2, maart/april 2011

Ulbo De Sitter was een markante man in het vakgebied van management en organisatie. Hij verzette belangwekkend organisatiekundig werk en inspireerde velen. Dit themanummer gaat in op zijn werk en de impact ervan in onze tijd.

 

NIEUWE MAAKBAARHEID
Doelgericht veranderen in bedrijf en samenleving in de 21e eeuw.

Dankbaar, B., B. Kessener en J. Boonstra (red)
Kluwer, Deventer, 2008
ISBN: 9789013069690

Redactie van een boek waarin 24 auteurs schrijven over sturing en geplande verandering in ondernemingen en in de samenleving. Hun bedrijfs- en bestuurskundige inzichten geven een interessante kijk op nieuwe vormen van maakbaarheid in de 21ste eeuw.