Avans hogeschool

DOORONTWIKKELING VAN DE ORGANISATIES VAN DE AVANS ACADEMIES

De doorontwikkeling was expliciet gericht op de verbetering van hun onderwijskwaliteit, verlaging van de werkdruk en een meer strategische rolinvulling van de academiedirecteuren.

Binnen het programma Coördinatie-mechanismen werkten de 20 academies aan de doorontwikkeling van hun academiestructuur door de aanstelling van een bedrijfsvoeringsmanager, een opleidingscoördinator en/ of het invoeren van zelfsturende teams.

Als lid van de begeleidingsgroep voor de academies werkte ik gedurende 2 jaar aan:

  • inhoudelijke en financiële monitoring van het programma;
  • leerstructuur per mechanisme over de verschillende academies;
  • ontwerpkeuzes binnen enkele academies;
  • verbinding met de diensteenheden en concretisering van de impact van de gevarieerde ontwikkeling van de academies voor hen;
  • evaluatie van het programma en impactanalyse voor diensteenheden en de hogeschool.

Brechtje helpt ons het ontwerp van onze organisatie onder de loep te nemen. Vanuit haar eigen visie op organisatieontwerp(en) is ze voor ons een sparring partner en geeft ze ons een aantal bakens waarop we weer scherp kunnen stellen. Ze helpt ons meervoudig en integraal te reflecteren op de ontwerpen en ontwerpkeuzes te maken.

Maya van de Heuvel

Managing director, Avans Hogeschool