Organiseren van diepgaand leren. Veranderen als reflexief betekenisgeven.

Auteur(s): Kessener, B. en K. Termeer
Tijdschrift: Management en Organisatie
Editie: Nr 3/4
Datum: Mei/ aug 2006
Pagina’s: 236-250
Overig: Tevens gepubliceerd als

Duurzaam Veranderen. Vier lagen in het organiseren van diepgaand leren. In: Boonstra, J. en L. de Caluwé (red), Interveniëren en veranderen. Zoeken naar betekenis in interacties.- Kluwer, Deventer, 2006, ISBN 90 13 03976 6, 236-250

Organising in depth learning: Change as reflective sensemaking. In: Boonstra J. en L. de Caluwé (eds), Intervening and Changing. Looking for meaning in interactions.- John Wiley & Sons, Ltd, 2007 ISBN 978 0 470 51201 2

Download artikel (pdf)