GEMEENTE HAARLEMMERMEER

ADVISEREN EN BEGELEIDEN BIJ HET ‘WERKEN VANUIT DE BEDOELING’ EN HET ORGANISEREN OP MAATSCHAPPELIJKE, CLUSTEROVERSTIJGENDE OPGAVEN

Gedurende anderhalf jaar was ik als organisatieadviseur nauw betrokken bij:

  • De versterking van de samenwerking van de clusters in het sociaal domein gericht op de transformatie ‘van zwaar naar licht’;
  • Het versterken van het ‘werken vanuit de bedoeling’ door o.a. het opzetten en invoeren van een eigenaarschap bevorderende jaarplan en control cyclus voor de gemeente, de domeinen en clusters;
  • De vorming van structurele, opgavegerichte samenwerking op de domeinen fysiek, bedrijfsvoering, dienstverlening;
  • De herinrichting van de ICT organisatie waaronder zelfsturende teams en organisatiebrede governance op ICT.