De professional als onderzoeker van eigen werk

Titel: De professional als onderzoeker van eigen werk.
Auteur(s): Kessener, B.
Boek: Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit. Onderzoekend handelen, handelend onderzoeken.
Redactie: Smid, G. en E. Rouwette
Uitgever: Van Gorcum, Assen
ISBN: 978 90 232 4524 7
Datum: 2009
Pagina’s: 219-230

Download artikel (pdf)