DIENST landelijk gebied

HERINRICHTING VAN DE DIENST LANDELIJK GEBIED GERICHT OP EEN GEWIJZIGDE TAAKOPDRACHT

Ingegeven vanuit taakstelling heeft de Dienst Landelijk Gebied een nieuwe positionering en taakopdracht ontwikkeld. Dat is verder uitgewerkt naar een nieuwe organisatiestructuur.

Als toets en verbetering van het ontwerp werd ik gevraagd voor:

  • Een second opinion op het voorliggende ontwerp;
  • Een inschatting van de mogelijke nadelen en een eerste suggestie voor compensatie ervan.