DAK KINDERCENTRA

DOORONTWIKKELING VAN DE POSITIONERING EN ORGANISATIE VAN ‘GEWONE KINDEROPVANG’ NAAR ‘INCLUSIE EN KINDONTWIKKELING’

Na de beschrijving en formalisering van de nieuwe visie en strategie op inclusie en kindontwikkeling bleef de realisatie achter. Er was onvoldoende organisatiekundige en veranderkundige bagage in huis om de grote woorden praktisch te maken en het veranderproces in gang te zetten.

Een klein jaar ondersteunde ik de organisatie bij haar doorontwikkkeling door:

  • Het concretiseren van de toekomstige organisatie en de rol van locaties en van professionals daarbinnen;
  • In co-creatie ontwikkelen van een veranderprogramma voor de ontwikkeling van de locaties, de staf en het management;
  • De koppeling tussen het veranderprogramma en de jaarplannen van de verschillende afdelingen en locaties;
  • Het coachen van de bestuurster en de regiomanagers in (de nieuwe invulling van) hun rol;
  • De herinrichting van de overlegstructuur op strategisch en tactisch niveau.