FLEVOZIEKENHUIS

DOORONTWIKKELING VAN HET FLEVOLAND ZIEKENHUIS VANUIT DE SAMENWERKING TUSSEN DE VERENIGING MEDISCHE STAF EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET ZIEKENHUIS

Na de doorvoering van een structuur met Eenheden Verantwoordelijk voor Resultaat heeft de Medische Staf vorig jaar geconcludeerd dat de EVR niet het meest optimaal is, maar wel het best past bij hun situatie. Toch is er onder de artsen onduidelijkheid over waar welke informatie wordt gedeeld, meningen kunnen worden gevormd en- of besluiten worden genomen. Op initiatief van het Stafbestuur is er een avond voor de Vereniging Medische Staf en de Raad van Bestuur georganiseerd om de bestaande situatie te analyseren en het ontwikkelingsproces te initiëren.

Op verzoek van het Stafbestuur:

  • Maakte ik een passend voorstel voor de invulling en werkvormen van de avond
  • Gaf ik een inleiding over verschillende perspectieven op een communicatie en overlegstructuur
  • Begeleidde ik het worldcafé van de artsen en bestuursleden
Brechtje is in staat geweest om uit de voorbereidende gesprekken een doeltreffend, inhoudelijk sterk en bovenal een interactieve gezamenlijke sessie neer te zetten. Brechtje is in staat op scherp te analyseren zodat je aan een half woord genoeg hebt. Ze heeft perfect ingespeeld op onze behoefte en een werkvorm gebruikt die recht deed aan alle verschillende visies en meningen. Hierdoor ontstond er een natuurlijke gelijk gerichtheid onder de aanwezigen en zijn konden wij alle input kanaliseren naar gemeenschappelijk gedragen conclusies. Robin Roelofs

Stafbestuur en ziekenhuisapotheker, Flevoziekenhuis