FUNCTIE

OVER DE BIJDRAGE VAN DE ORGANISATIE AAN HAAR OMGEVING
EN HET STARTPUNT VOOR HET ONTWERP

Als je iemand vraagt waar hij werkt krijg je meestal de naam van de organisatie te horen “Ik werk bij….”. Als je de organisatie niet kent wordt dat snel uitgelegd met een korte kernachtige beschrijving van wat voor soort organisatie het is: het is een hogeschool, een supermarkt, een ouderenzorginstelling, een bank, een verzekeraar et cetera. De organisatie kenmerkt zich door wat ze in de kern voor haar afnemers doet.

Die kernfunctie vormt de bestaansreden voor de organisatie. Een organisatie die geen studenten opleidt is geen school. Een supermarkt die geen levensmiddelen verkoopt bestaat niet. Overigens kan een organisatie wel meerdere, vaak samenhangende, kernfuncties vervullen. Zo heeft een hogeschool zowel een opleidingsfunctie als een onderzoeksfunctie. De kernfuncties staan meestal beschreven in de missie en strategie.

Naast deze kernfuncties vervult de organisatie nog meer functies voor anderen dan de afnemers. Zo biedt een organisatie zinvol werk en inkomen aan haar werknemers en rendement aan haar aandeelhouders. Op een of andere manier vervult een organisatie een functie voor alle belanghebbenden in haar omgeving. Anders waren het ook geen belanghebbenden natuurlijk.

Als organisatieontwerper kijk ik naar de functies van de organisatie: naar dat wat de organisatie bijdraagt aan de verschillende belanghebbenden in haar omgeving. Al die functies moeten tegelijkertijd vervuld worden, want zonder afnemers houdt de organisatie op te bestaan, maar zonder werknemers ook! Die functies voor de omgeving zijn het startpunt voor het ontwerp.