AVELEIJN

HERIJKING VAN HET ORGANISATIEONTWERP EN DE BESTURINGSFILOSOFIE GERICHT OP DE STRATEGISCHE AMBITIES EN HET VERSTERKEN VAN GEWENSTE WAARDENSTURING

Cliënten en medewerkers van Aveleijn zijn zeer tevreden en financieel staat de zorginstelling er goed voor. Toch wil Aveleijn, vanuit de ambitie ‘Werk dat deugt en deugd doet’ en de gewenste waardensturing een aantal thema’s in de besturing oppakken: relatie staf – lijn, invulling van ‘het midden’/ de clusteroverstijgende vraagstukken en de invulling van het management.

Als klankbord en sparringspartner voor de twee bestuursleden adviseerde ik in gesprekken en reacties op documenten over:

  • De concretisering van de betekenis van waardenwerk voor managers en professionals;
  • De opzet van werkverbanden (rondom werkgebied, strategische opdracht, kennis, bedrijfsvoering);
  • De rol van het bestuur en de vertaling daarvan in de bestuursagenda en overlegstructuur;