DE ALLIANTIE

INRICHTING VAN EEN SHARED SERVICE CENTRUM BINNEN WONINGBOUWCORPORATIE DE ALLIANTIE

Om te profiteren van de schaalvergroting wil de Alliantie verschillende ondersteunende diensten onderbrengen in een Shared Service Centrum voor de verschillende vestigingen.

Vanuit een expertrol werd ik gevraagd voor:

  • Een second opinion over het beoogde ontwerp van het shared service centrum;
  • Een schets van de impact van op de vestigingen van de woningbouwcorporatie;
  • Schaduwadvies en coaching van de interne verandermanager.