RVS

ONTWERP VAN DE ORGANISATIE EN BESTURINGSFILOSOFIE VOOR DE FUSIE VAN DRIE ZORGORGANISATIES

De zorgorganisaties De Riethorst Stromenland, Volckaert en Schakelring willen fuseren. In de aanloop hebben zij een aantal werkgroepen opgezet om de fusie voor te bereiden. De werkgroep Besturing en Organisatie heeft de opdracht (verschillende alternatieven voor) het organisatiemodel van de toekomst te schetsen inclusief de voor en nadelen daarvan.

Als adviseur van de werkgroep ondersteunde ik door:

  •  Overzicht te bieden met een (grafische) ontwerpredenering waarin ontwikkelingen in de omgeving, de nieuwe propositie, het dienstverleningsaanbod, de organisatie van het primair proces, de organisatie van de ondersteuning en de organisatie van de besturing aan elkaar worden verbonden;
  • Samen de opzet van de bijeenkomsten voor te bereiden en de werkgroep bijeenkomsten voor te zitten.