PIETER VAN FOREEST

TRANSITIE VAN DE INTRA- EN EXTRAMURALE ZORGDIVISIES

De transitie is gericht op een organisatiestructuur passend bij de veranderende financiering en de beoogde eigen regie voor cliënten en professionals.

De drie nieuwe directeuren van de divisies Wonen, Zorg & Behandeling, Pieter Thuis en Bedrijfsvoering stonden voor de uitdaging de nieuwe strategie door te vertalen naar een passende organisatie-inrichting en hun medewerkers daarin mee te nemen.

Via In voor Zorg mocht ik de directie en regiegroep een klein jaar begeleiden. Mijn begeleiding spitste zich toe op:

  • Rolverdeling en -invulling van de directeuren, en hun verhouding tot Raad van Bestuur a.i.;
  • Ontwerp van de passende positionering en uitwerking naar de globale divisie en teaminrichting;
  • Inrichting en doorontwikkeling van de veranderorganisatie.
Brechtje heeft mij door middel van coaching geholpen om ogenschijnlijk complexe strategische vraagstukken in de veranderopgave waar we voor staan, klein en persoonlijk te maken en te laten zien welke rol ik als verantwoordelijk directeur kan spelen.
Andrea Jaszmann

Directeur Wonen, Zorg & Behandeling, Zorginstelling Pieter van Foreest