Werk | Dienst Justitiële Instellingen

Ontwerp van een nieuwe penitiaire inrichting in Zaanstad gericht op het voorkomen van detentieschade en stimuleren van verantwoordelijkheid gedetineerden, werkplezier personeel en behalen taakstelling.

De bouw van een nieuwe gevangenis wordt aangegrepen om het werk ook anders te organiseren.Ik word via de betrokken beleidsadviseur af en toe gevraagd om:
o    Te sparren over inrichting van het ontwerpproces en voorliggende ontwerpkeuzes;
o    Een organisatie-ontwerpsessie te begeleiden.

Ik waardeer Brechtje’s inzet door haar grote ervaring met organisatie-ontwerpprocessen, de prettige manier van meedenken en haar gestructureerde aanpak. Ze werkt vanuit verbinding en luistert goed naar de wensen van de opdrachtgever. Haar manier van kijken helpt om de organisatie consequent in te richten vanuit een duidelijk visie op het doel van de organisatie.

Liesbeth van Gent

Senior adviseur, Dienst Justitië Instelllingen | Penitiaire Inrichting Zaanstad